Performance Ledelse

Performance Ledelse

Performance-Ledelse

Performance Ledelse handler om struktureret opfølgning på personlige og strategiske mål med fokus på både mål og vejen derhen.

Grundstenen er det individuelle møde mellem leder og konsulent og den konkrete handlingsplan, som hvert møde munder ud i. Lederen afgør, hvad der skal bearbejdes på møderne, dog ligger det også i Performance Ledelse, at konsulenten vil udfordre og sætte fingeren på områder, som han se hindrer performance.

De værktøjer, der anvendes i Performance Ledelse vil altid afhænge af hvad behovet er og hvad der konkret skal arbejdes med.

Et typisk forløb vil dog altid indeholde:

• undervisning 1:1 eller for teamet
• feedback
• coaching
• øvelser
• refleksion
• handlingsplan
•”hjemmearbejde” mellem møderne

og alt der imellem…

Performance Ledelse kan forstås som  cirkulær udviklingsproces, der gennem ”action-learning” sikrer, at lederen eller teamet i en styret proces arbejder struktureret med sin performance og målstyring.

 

 

Handling / respons:

Lederen foretager en observation omkring den respons, han får som resultat af en konkret handling. Det kan f.eks. være en medarbejders respons (åbenlys såvel som subtil eller ubevidst) på at have modtaget feedback fra lederen.

 

Refleksion / indsigt:

De observationer lederen har gjort sig danner baggrund for en dybere refleksion omkring mulige årsager til den observerede respons, herunder lederens egen adfærd, mønstre, kommunikation mm. Denne refleksion udmønter sig i en indsigt omkring eget lederskab, medarbejderens mønstre og adfærd mm.

 

Modifikation:

Refleksion og indsigt vil give anledning til modifikation i håndteringen af lignende situationer i fremtiden (handling / respons). Den kan også give anledning til at arbejde videre med den samme situation (handling / respons) for at opnå en anden respons end først. 

Kontakt os for en uforpligtende dialog om hvordan Performance Ledelse kan styrke ledere og teams i jeres organisation.

Hvem er Konkret HR

Hver gang vores kunder betror os en opgave, går vi ydmyge, velforberedte og åbne til opgaven. Både når det handler om at finde samt at udvikle medarbejdere.

For os bliver det aldrig en rutine opgave at arbejde med mennesker. Vi har mange års praktisk erfaring og ved derfor, at mennesker er meget forskellige og skal behandles individuelt.

Fortæl andre om Konkret HR

Find os her

Konkret HR A/S
Hack Kampmanns Plads 2, 3. 1.
8000 Aarhus C

+45 22 30 64 00

info@konkrethr.dk